Aviso legal

Neste apartado atoparás información sobre o aviso legal, que ten a misión de comunicar os dereitos e obrigacións entre os usuarios e o responsable dunha web ou blogue. Datos do responsableIdentidade do Responsable: Eze Mosquera Events, S.L. • CIF: B-70351341. • Dirección: Cale Catro Camiños 15, 15886, Teo, A Coruña (España). • Correo electrónico: soporte@emesports.es Neste espazo, o usuario, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e Eze Mosquera Events, S.L. como responsable desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación. Eze Mosquera Events, S.L. como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos usuarios. Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e co Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou LSSI). Condicións xerais de uso As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas web, integrantes do sitio web “ancarescyclingmarathon.com” incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, “ancarescyclingmarathon.com” (“usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal “ancarescyclingmarathon.com”. Datos persoais que se solicitan e como se fai Ler Política de Privacidade. Compromisos e obrigacións dos usuarios O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con “ancarescyclingmarathon.com”. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública. Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:
 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización de Eze Mosquera Events, S.L. como lexítimo titular.
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou de Eze Mosquera Events, S.L. como lexítimo titular.
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.
Na utilización da web, “ancarescyclingmarathon.com” o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da “ancarescyclingmarathon.com” ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal “ancarescyclingmarathon.com” ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto “ancarescyclingmarathon.com” non pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que poño todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños. A web “ancarescyclingmarathon.com” está aloxada nos servidores da empresa Ionos, con domicilio social en España dentro da UE e pódese consultar a súa política de privacidade picando aquí. Medidas de seguridade Os datos persoais comunicados polo usuario a “ancarescyclingmarathon.com” poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a “ancarescyclingmarathon.com”, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos. Plataforma de resolución de conflitos Poñemos tamén ao dispor dos usuarios a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Dereitos de propiedade intelectual e industrial En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de “ancarescyclingmarathon.com”. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de “ ancarescyclingmarathon. com”. O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España. No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a “ ancarescyclingmarathon. com” indicando:
 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.
Ligazóns externas As páxinas da web “ ancarescyclingmarathon. com” proporcionan ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:
 • Contido doutros blogues.
 • Noticias.
 • Ferramentas.
 • Recursos.
Exclusión de garantías e responsable “ ancarescyclingmarathon. com” non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:
 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos.
 • A existencia de malware, programas maliciosos ou lesivos nos contidos. O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.
Lei aplicable e juristicción Con carácter xeral as relacións entre “ ancarescyclingmarathon. com” cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais da Coruña, España. Contacto No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal “ ancarescyclingmarathon. com”, por favor diríxase a soporte@emesports.es.

Actualización

Última revisión: 2 de abril de 2022.

Preámbulo

O Club Ciclista Cidade de Lugo e Emesports, organizan a proba deportiva denominada «ANCARES CYCLING MARATHON». ANCARES CYCLING MARATHON, disputarase o 8 de agosto de 2022, coas debidas autorizacións da Real Federación Española de Ciclismo e a Federación Galega de Ciclismo, baixo o seguinte regulamento particular.
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Scroll to Top